U bent hier: Home / Wie zijn wij? / Vast bureau
Een aanvraag indienen

Online Administratie

Klik hier om de lijst van dokters en apothekers die aangesloten zijn bij het OCMW te raadplegen

Nee tegen de opheffing van het beroepsgeheim van maatschappelijk werkers

Partner uit de medische en farmaceutische sector?

Vast bureau

Het Vast Bureau bestaat uit  6 leden, de Voorzitter inbegrepen. Het VB vergadert minstens 1 maal per maand in de zetel van het OCMW na bijeenroeping door de Voorzitter.

 De Voorzitter kan het Vast Bureau uitnodigen telkens wanneer zij het nodig acht.

Het Vast Bureau is belast met de verzending van de gangbare administratieve zaken, tuchtmaatregelen waarvoor het de verantwoordelijkheid van artikel 52 van de organieke wet krijgt, beslissingen in verband met marktonderzoeken in geval van dringendheid en onvoorziene omstandigheden volgens art. 84, §3 van de organieke wet, de aanwerving van vervangend personeel en op vraag van de Voorzitter, de voorbereiding van de vergadering van de Raad.

 

Document acties