U bent hier: Home / Een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren." (Artikel 1 van de organieke wet van de OCMW’s)

“Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.” (Artikel 57§1 van de organieke wet van de OCMW’s)

Het OCMW onderzoekt elke aanvraag voor Maatschappelijke dienstverlening en stelt de meest geschikte middelen voor om daarin te voorzien met de bedoeling de gebruikers uit de nood te helpen, hun armoede te bestrijden en hen uiteindelijk zelfstandig te maken.

 

Document acties