U bent hier: Home / De Sociale Coordinatie van Vorst / Diogène

Diogène

De Werkgroep Diogenes van de Sociale Coördinatie van Vorst (OCMW) heeft het genoegen u uit te nodige voor het colloquium “Waakzaamheid en welwillendheid omtrent het Diogenes--syndroom”.

De werkgroep - ontstaan onder impuls van veldwerkers uit de huisvestings- en de gezondheidssector die zich machteloos voelden tegenover de complexiteit van het beheer van ‘Diogenes-situaties’ - is samengekomen om een manier te vinden om binnen een netwerk samen te werken om menselijke en efficiënte ondersteuning te bieden aan personen met het Diogenes-syndroom en de problematische situaties die daaruit voortvloeien te verbeteren.

Tijdens deze dag zullen deskundigen dieper ingaan op het Diogenes-syndroom en op de manier waarop woningen bewoond worden. De gecreëerde tools zullen gepresenteerd en uitgedeeld worden. Er wordt tijd uitgetrokken voor discussies en vragen.

Instrumenten :
- Opvolving- en interventieproces  
Netwerk van interveniënten

 

Presentatie van het colloquium Diogène :
Uitnodiging colloquium Diogène 
Geschiedenis van de werkroep Diogène (Paola Magi)
Diogène syndroom : overzicht wetenschappelijk gezien. (Rachida Bensliman)
- Diogène syndroom : een heterotopie tussen melancholie en perversie (Marine Mazel)   
- Presentatie van een zaak: Mr A. (Lelia Siddi)
Video " innerlijke." (Adret)

        

 

 

Document acties